Pojistník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela se zprostředkovatelem či přímo pojistitelem (pojišťovnou) smlouvu o pojištění, je vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného.