Výroční den

U většiny pojišťoven se jedná o datum počátku pojistné smlouvy, vždy je však nutné seznámit se s touto skutečností, neboť existují i pojistitelé, kteří za výroční den (např. u povinného ručení) považují i jednotlivá období dle zvolené frekvence splátek (např. pojišťovna Kooperativa).