Životní minimum

Minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.