Penzijní fond ČSOB Progres se slučuje s PF ČSOB Stabilita

Klienti penzijního fondu ČSOB Progres mají pouze 1 měsíc na to, aby se rozhodli přejít do jiného vybraného a třeba i výnosnějšího penzijního fondu. Pokud do jednoho měsíce ode dne, kdy byli vyrozuměni o zrušení penzijního fondu neodmítnou penzijní připojištění u penzijního fondu ČSOB Stabilita stávají se klienty tohoto penzijního fondu.