ČPP: bezkonkurenční pojištění domácnosti

19.3.2020
ČPP povinné ručení

Nový produkt pojištění domácnosti České podnikatelské pojišťovny je tak jiný proti standardním produktům pojišťoven. Porovnejte sami:

Byt kdekoliv v ČR, pojištění všech věcí uvnitř, roční pojistné 953 Kč. Toto pojištění obsahuje pojištění všech věcí na 400 000 Kč, limit pro odcizení je 320 000 Kč. Limit pro stavební součásti (zdi, linka, koupelna, podlady, dveře atd je ve výši 400 000Kč - toto u ostatních pojišťoven rozhodně není obvyklé! Navíc limity pro elektroniku jsou (pokračování dále)

60 000 Kč/kus, jízdní kola 80 000 Kč/kus - kolo je pojištěno i na jiném místě než v domácnosti, limit pro hotovost je 25000 Kč, cennosti 250 000 Kč, majetek zvláštní hodnoty je 250 000 Kč, cizí věci užívané k výdělečným účelům nebo k práci je 150 000 Kč, zahradní technika 100 000 Kč, všechna skla v domácnosti (zrcadla, výplně dvěří nebo kuchyňské linky atd) jsou pojištěna do 150 000 Kč, zkrat a přepětí 100 000 Kč, kočárek a kompenzační předměty do výše 100 000 Kč, zatečení srážek do 50 000 Kč, věci v nebytových prostorech do 250 000 Kč, obsah mrazničky při výpadku elektriky do 30 000 Kč, pojištěna jsou dokonce i malá plavidla do 20 000 Kč, věci v uzamčeném automobilu do 20 000Kč, střelné zbraně do 100 000Kč a mnohé další!

V dobré pojistné smlouvě nesmí chybět odpovědnost. ČPP neřeší, zda byla škoda způsobena z občanské odpovědnosti nebo z odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti nebo z jiné odpovědnosti. Všechny odpovědnosti jsou kryty v rámci jedné pojistky. Pojištěni jsou všichni členové rodiny, tedy manželé, děti, ale také partneři nebo druh/družka. Navíc je možné pojistit i případy poškození na mobilním telefonu, tabletu či notebooku třetích osob, zvláště pokud máte děti.

Pojištění obsahuje i základní asistenční služby. Jejich součástí je příjezd a odjezd technika při vzniku nouzové situace, neomezená práce spojená s odtraňováním poruchy, úhrada použitého materiálu a uvedení domácnosti do původního stavu. Toto je součastí zdarma s limitem 2000 Kč. Při volbě lepší asistence se limit zvyšuje na 5000 Kč a navíc obsahuje také opravu poruchy domácích spotřebičů, likvidaci včelích rojů a hnízd. Toto lze využít až 3x ročně.

Pokud bychom dali všechny tyto služby do jedné pojistky, tedy pojištění domácnosti na 400 000 Kč, stavební součásti na 400 000 Kč, odpovědnost s limitem 2 mil. Kč, včetně újmy za škody na mobilních telefonech, rozšířenou asistenční službu, bylo by roční pojistné 1616 Kč.Umí toto Vaše pojištění domácnosti?