ČPP: Informace v souvislosti s aktuálními požáry v Řecku

24.7.2023
ČPP cestovní pojištění

Pojištění storna cesty - v případě, kdy klient zruší objednanou cestovní službu (zájezd) z důvodu živelní události v cílové destinaci, poskytneme pojistné plnění za předpokladu, že připojištění bylo sjednáno před počátkem vydání varování MZV ČR.

Pojištění nevyužité dovolené - dojde-li k předčasnému návratu pojištěného z cílové destinace, bude poskytnuto pojistné plnění dle ustanovení pojistných podmínek platných pro sjednané pojištění..

Pojištění zavazadel - v případě, že klientům zavazadla zůstala v cílové destinaci, mají nárok na pojistné plnění, jelikož na živelní událost (požár) se pojištění vztahuje. Doklady nutné k šetření škodní události: podrobný soupis zničených zavazadel a čestné prohlášení, že soupis odpovídá skutečně zanechaným, zničeným zavazadlům na místě požáru