Pojištění vozidel

Vaše vozidlo lze pojistit dvěma způsoby. Jednak budete potřebovat povinné ručení, - tedy zákonné pojištění vozidel, které chrání proti škodám způsobeným provozem vozidla nebo volitelné havarijní pojištění, které chrání vozidlo samotné. Pojištění vozidel je velmi žádané, proto jej naleznete v nabídce téměř každé pojišťovny. Pojišťovací portál www.srovnavac.cz vám umožňuje lepší orientaci v nabídce jednotlivých pojišťoven. Navíc jsou tyto služby zdarma.


Srovnejte přehledně nabídku pojišťoven

Zákonné pojištění vozidel

Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla. Pojištění vozidel pravidelně kontroluje Česká kancelář pojišťoven (ČKP), která porovnává údaje z registru vozidel s údaji o pojištěných autech od všech pojišťoven. Pokud nejste pojištěni nebo nesouhlasí-li 2 z 3 údajů (číslo velkého technického průkazu, VIN – identifikační číslo vozidla a RZ – registrační značka) budete vyzváni k úhradě sankčních poplatků.

Sankce za provoz bez pojištění vozidla

ČKP podle zákona vymáhá za každý den, kdy je vozidlo nepojištěné, poplatek dle kategorie vozidla od 20 Kč do 300 Kč. Měsíc nepojištěného osobního vozidla tak vyjde přibližně na 1500 Kč. Dle platné legislativy (zákon č.168/1999) hrozí při neuzavřeném pojištění motorových vozidel ze zákona sankce od 5.000,- až do výše 40.000,- Kč. Jediným dokladem prokazují pojištění je zelená karta. Do 31.12.2010platí přechodná doba pro oba typy zelených karet (starý vzor – podpis na zelené kartě, nový evropský vzor – bez podpisu, s asistenčními službami). Po tomto datu je nutné mít ve vozidle pouze nový vzor zelené karty.

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění je volitelné pojištění, které chrání především škody na Vašem automobilu či motocyklu. Podmínky, aktuální informace a kalkulátor sazeb havarijního pojištění jsou samozřejmě zdarma k dispozici. Pokud budete porovnávat včetně sazeb povinného ručení, myslete na to, že pojišťovny za současné uzavření obou pojištění poskytují slevy.

Havarijní pojištění vozidla a motockylu

Sazby havarijního pojištění aut jsou většinou výrazně niší než havarijní pojištění motocyklu. Pokud se standardní sazba u pojištění vozidla pohybuje mez 4-10 procenty, u pojištění motocyklu to může být až 30% z ceny vozidla.


Kudy dál?