Generali Česká pojišťovna: pojištění elektrokoloběžek

Havarijní pojištění Česká pojišťovna

Pojištění elektrokoloběžek

Elektrokoloběžky a stroje, které nepodléhají svými parametry a konstrukcí povinnosti mít povinné ručení (např. elektrokola s výkonem do 250 W, koloběžky s rychlostí do 14 km/h apod.), mohou být pojištěny v rámci občanské odpovědnosti.

Rádi Vám připravíme pojištění na míru. Kontaktujte nás 296 222 296 nebo sjednejte online.

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele

Dne 1. 4. 2024 nabyl účinnosti nový zákon (č. 30/2024 Sb.) upravující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tímto zákonem došlo mimo jiné k rozšíření okruhu vozidel s povinností sjednat povinné ručení. Toto má navazující dopady i do rozsahu pojištění obecné odpovědnosti podnikatele.

Z pojištění obecné odpovědnosti podnikatele nelze hradit škody způsobené provozem vozidla, které:

  • má sjednáno povinné ručení nebo
  • u něhož vznikla povinnost sjednat povinné ručení.

Naopak škody způsobené provozem vozidel, která nespadají do výše uvedených kategorií mohou být z pojištění obecné odpovědnosti podnikatele hrazeny.