Plátce pojistného, také pojistník

Osoba, která hradí pojišťovně smluvně sjednané pojistné. V případě povinného ručení může být odlišná od osoby vlastníka. Sazbu pojistného však ovlivňuje právě zmiňovaný vlastník, tj. osoba zapsaná i ve velkém technickém průkazu.