AXA průzkum: důchodové příjmy od státu

Penzijní připojištění AXA

Pouze 55 % ekonomicky aktivních lidí v ČR se domnívá, že většina jejich příjmů po odchodu do důchodu poplyne ze státního systému důchodového pojištění. Mezi mladými lidmi do 34 let se toto očekávání objevuje dokonce pouze v 43 % případů. U 87 % současných důchodců přitom pochází většina příjmů ze státního systému. Vyplývá to z výsledků průzkumu AXA Retirement Scope.

„Je zde patrný výrazný rozdíl mezi dnešními a budoucími důchodci. Zatímco nyní má stát téměř monopol na finanční zajištění lidí v důchodu, v budoucnu se bude stále více lidí spoléhat na jiné zdroje příjmů,“ uvedl Mojmír Boucník, viceprezident Asociace penzijních fondů ČR a finanční ředitel skupiny AXA pro ČR a SR a dodal: „Lidé si zřejmě uvědomují, že systém postavený na průběžném financování je vzhledem k demografickému stárnutí populace jen těžko udržitelný. Proto se také na důchod začínají připravovat již v 35 letech.“

V současnosti je státní penze hlavním příjmem pro téměř devět důchodců z deseti (87 %). Jen 5 % penzistů má příjmy především z vlastních úspor a investic, 6 % z penzijního programu zaměstnavatele a 2 % z nemovitostí. V budoucnosti budou hrát mnohem větší roli vlastní úspory a investice, které jako svůj hlavní zdroj důchodových příjmů označilo 26 % současných pracujících. Poroste i význam penzijních programů zaměstnavatele, na které primárně spoléhá 14 % ekonomicky aktivních. Hlavní příjmy z nemovitostí očekává 5 % Čechů.

Velké rozdíly existují i mezi jednotlivými věkovými skupinami v kategorii pracujících s tím, že s rostoucím věkem roste podíl těch, kteří se budou muset spolehnout především na státní systém. „Zatímco mezi pracujícími ve věku 50 až 64 let bude státní penze tvořit většinu příjmů v 74 % případů, lidé ve věku 25 až 34 let budou na stát spoléhat pouze v 43 % případů. Většina těchto mladých lidí tedy chce svůj důchod financovat buď z úspor či investic, nemovitostí nebo programů zaměstnavatele,“ doplnil Mojmír Boucník.