Časté dotazy | Pojištění domácnosti

Jak mám správně stanovit pojistnou částku?

V případě pojišťované domácnosti si sečtěte všechno vybavení a věci, které užíváte a které se v domácnosti nachází:

  • Elektronické a optické přístroje (např. TV, domácí kino, osobní počítač, fotoaparát),
  • Cennosti, věci zvláštní hodnoty (např. šperky, kožichy, gobelíny, umělecké předměty),
  • Stavební součásti (např. vestavěná kuch. linka, sanitární zařízení, podlahy, dveře, okna, malby, nátěry),
  • Peněžní hotovost, vkladní knížky, šeky, bankovní karty,
  • Domácí a drobné zvířectvo + květiny,
  • Věci sloužící k výkonu povolání či výdělečné činnosti (např. služební notebook)
  • Sportovní potřeby (např. lyže, kola),
  • Vybavení domácnosti a vaše osobní věci (např. nábytek, koberce, pračka, lednice, svítidla, šatstvo)

Mám se obávat podpojištění? Co to vlastně je a jak se mu mohu vyhnout?

Podpojištění nastane při řešení pojistné události, při kterém se zjistí, že hodnota vašeho majetku je vyšší než pojistná částka (částka, na kterou jste pojištění). Pojištění vám pak neuhradí skutečnou škodu na majetku. Pojistnou částku si samozřejmě určujete sami, nicméně poradce vám s jejím určením může pomoci. Aby riziko podpojištění bylo co nejnižší, pojišťovna může tolerovat rozdíl mezi pojistnou částkou a skutečnou hodnotou až 15 %.

Podpojištění zcela zabráníte zvolením správné hodnoty pojištěného majetku při sjednávání smlouvy a zároveň zvolením indexace (automatická každoroční valorizace pojistné částky).

Co všechno je pojištěno, mám-li uzavřenou smlouvu o pojištění domácnosti?

Toto pojištění se zpravidla týká všech věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu. Předmětem pojištění jsou jak věci vlastní, tak i cizí, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu). Nebydlíte-li ve vlastní pojištěné nemovitosti, je pro Vás důležité, že pojištění se vztahuje i na příslušenství bytu a stavební součásti, které jste si sami pořídili (malby, tapety, obklady, dlažby, parkety, plovoucí podlahy, vestavěný nábytek, zděné bytové jádro apod.).

V případě jakého typu vzniklé škody v domácnosti a za jakých okolností vyplatí pojišťovna plnění?

Pojištění domácnosti zpravidla zahrnuje: komplexní živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež), pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věcí (vandalismus), které se týká i všech škod vzniklých uvnitř bytu, do něhož nezjištěný pachatel vnikl po překonání překážek. Rozsah pojistné ochrany může být dále rozšířen o zahrnutí škod vzniklých v přímé souvislosti s pojistnou událostí. Kromě výše uvedeného obvyklého vymezení se pojištění dále může vztahovat i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění (na území celé České republiky), a to na věcech, které člen Vaší domácnosti: měl na sobě, při sobě nebo u sebe (jde např. o loupežné přepadení), odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

Je u pojištění domácnosti pojištěna i moje odpovědnost za škody, například když vytopím sousedy?

V rámci pojištění domácnosti si můžete výhodně sjednat doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě týkající se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti. V tomto pojištění je automaticky zahrnuta odpovědnost za škodu způsobenou vytopením bytu sousedů a dokonce i za škodu způsobenou Vaším psem. Toto pojištění se vztahuje i na případy, kdy například jako neopatrný chodec či cyklista způsobíte dopravní nehodu.

Jak a kdy můžu zrušit dříve uzavřené pojištění?

Zákon o pojistné smlouvě stanovuje právo na výpověď ke konci pojistného období s tím, že výpověď musí být doručena minimálně 6 týdnů před tímto datem. Navíc u nové pojistné smlouvy máte právo na její výpověď během prvních dvou měsíců od data jejího uzavření. Mimo zákonem stanovená pravidla můžete smlouvu vypovědět jen po dohodě s pojišťovnou.