V případě jakého typu vzniklé škody v domácnosti a za jakých okolností vyplatí pojišťovna plnění?

Pojištění domácnosti zpravidla zahrnuje: komplexní živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež), pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věcí (vandalismus), které se týká i všech škod vzniklých uvnitř bytu, do něhož nezjištěný pachatel vnikl po překonání překážek. Rozsah pojistné ochrany může být dále rozšířen o zahrnutí škod vzniklých v přímé souvislosti s pojistnou událostí. Kromě výše uvedeného obvyklého vymezení se pojištění dále může vztahovat i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění (na území celé České republiky), a to na věcech, které člen Vaší domácnosti: měl na sobě, při sobě nebo u sebe (jde např. o loupežné přepadení), odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém.