Mám se obávat podpojištění? Co to vlastně je a jak se mu mohu vyhnout?

Podpojištění nastane při řešení pojistné události, při kterém se zjistí, že hodnota vašeho majetku je vyšší než pojistná částka (částka, na kterou jste pojištění). Pojištění vám pak neuhradí skutečnou škodu na majetku. Pojistnou částku si samozřejmě určujete sami, nicméně poradce vám s jejím určením může pomoci. Aby riziko podpojištění bylo co nejnižší, pojišťovna může tolerovat rozdíl mezi pojistnou částkou a skutečnou hodnotou až 15 %.

Podpojištění zcela zabráníte zvolením správné hodnoty pojištěného majetku při sjednávání smlouvy a zároveň zvolením indexace (automatická každoroční valorizace pojistné částky).