Je u pojištění domácnosti pojištěna i moje odpovědnost za škody, například když vytopím sousedy?

V rámci pojištění domácnosti si můžete výhodně sjednat doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě týkající se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti. V tomto pojištění je automaticky zahrnuta odpovědnost za škodu způsobenou vytopením bytu sousedů a dokonce i za škodu způsobenou Vaším psem. Toto pojištění se vztahuje i na případy, kdy například jako neopatrný chodec či cyklista způsobíte dopravní nehodu.