Jak mám správně stanovit pojistnou částku?

V případě pojišťované domácnosti si sečtěte všechno vybavení a věci, které užíváte a které se v domácnosti nachází:

  • Elektronické a optické přístroje (např. TV, domácí kino, osobní počítač, fotoaparát),
  • Cennosti, věci zvláštní hodnoty (např. šperky, kožichy, gobelíny, umělecké předměty),
  • Stavební součásti (např. vestavěná kuch. linka, sanitární zařízení, podlahy, dveře, okna, malby, nátěry),
  • Peněžní hotovost, vkladní knížky, šeky, bankovní karty,
  • Domácí a drobné zvířectvo + květiny,
  • Věci sloužící k výkonu povolání či výdělečné činnosti (např. služební notebook)
  • Sportovní potřeby (např. lyže, kola),
  • Vybavení domácnosti a vaše osobní věci (např. nábytek, koberce, pračka, lednice, svítidla, šatstvo)