Jak a kdy můžu zrušit dříve uzavřené pojištění?

Zákon o pojistné smlouvě stanovuje právo na výpověď ke konci pojistného období s tím, že výpověď musí být doručena minimálně 6 týdnů před tímto datem. Navíc u nové pojistné smlouvy máte právo na její výpověď během prvních dvou měsíců od data jejího uzavření. Mimo zákonem stanovená pravidla můžete smlouvu vypovědět jen po dohodě s pojišťovnou.