Generali Česká pojišťovna: valorizace občanských majetkových smluv

V tomto roce dochází k valorizaci pojistného na smlouvách majetkového pojištění občanů. K tomuto kroku přistoupila Generali Česká pojišťovna z důvodu růstu nákladů na opravu nebo znovupořízení pojištěného majetku.

Jak valorizace probíhá?

  • V rámci valorizace starých majetkových smluv dochází k navýšení předpisu pojistného.
  • V případě pojištění stavby v Pojištění majetku občana (2005–2016) a Můj majetek (do 2021) klient vždy obdrží zvýšený předpis pojistného a navýšenou pojistnou částku pro liniový produkt Stavba.