Pojištění odpovědnosti

Profesní pojištění odpovědnosti znalců a znaleckých kanceláří

Soudní znalci mají živnost s povinností uzavření pojištěním odpovědnosti znalce za znalecký posudek. Pojištění odpovědnosti znalců tak kryje pracovníky v znalectví proti škodám způsobeným nesprávným posundek.

Odpovědnost za škodu v běžném životě

Občanský zákoník nahlíží na odpovědnost jako na povinnost každého počínat si při svém konání tak, aby nedošlo ke škodě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Pokud k porušení této povinnosti dojde a vznikne újma - zakládá to povinnost způsobenou škodu uhradit. V životě je samozřejmě lepší škodám předcházet a nebo jim rovnou zabraňovat, než následně škodu nahrazovat. Pokud se tak již stane, pomohou Vám se škodami z občanské odpovědností vyřešit pojišťovny.

Odpovědnost za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnanec je povinnen nahradit škodu, kterou zaměstnavateli způsobil porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi. Pro uplatnění nároku na náhradu škody je zaměstnavatel provinnen prokázat nejen že došlo ke škodě, ale také zavinění ze strany zaměstnance. Pro tyto případy se mohou zaměstnanci pojistit pojištěním odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli a finanční újmu pak pomůže pokrýt pojišťovna.

Profesní pojištění realitních makléřů

Činnost realitního makléře je vázaná živnost s povinností uzavření pojištěním odpovědnosti realitního makléře. Pojištění odpovědnosti tak kryje pracovníky v realitách proti škodám způsobeným nesprávnou radou, škodám z finančních transakcí a nebo slouží jako krytí škod na prodávané nemovitosti.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění kryje zejména manažery, členy dozorčích rad a představenstev, ale také členy představenstva různých spolků a firem, všude tam, kde může rozhodnutí jedince způsobit velké potíže celé firmě. Předmětem pojištění je krytí osobní odpovědnosti za finanční škody, kterou při svém výkonu a rozhodování daný člen způsobil. Pojištěním odpovědnosti členů orgánů společnosti, které je známé jako D&O (zkratka z anglického Directors and Officers), tedy odpovědnost ředitelů a funkcionářů.

Pojištění odpovědnosti myslivců

Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti je zákonná povinnost každého, kdo na základě příslušného oprávnění provozuje tuto činnost. Nabídneme Vám nejen splnění této povinnosti, ale nad rámec zákona také pojištění odpovědnosti za loveckého psa či dravce. Pokud se pohybujete v oboru myslivosti, nemělo by Vám uniknout pojištěním odpovědnosti při výkonu práva myslivosti.

Pojištění odpovědnosti policistů

Pojištění odpovědnosti policie není upraveno žádným zvláštním předpisem, jedná se o standardní pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. Přesto tomuto pojištění věnují pojišťovny zvláštní pozornost a na základě dohody s nezávislým odborovým svazem poskytují policistům ve výkonu služby sleciální slevy. Pokud pracujete jako policista, nemělo by Vám uniknout pojištěním odpovědnosti policie.