Co všechno lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti?

  • rodinný dům
  • bytový dům
  • rekreační chalupa nebo chata
  • garáž
  • příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.)
  • movité věci, sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, dočasné objekty umístěné na staveništi atd.)

Nemovitost lze pojistit, i pokud je ve výstavbě.