Na čem závisí výše pojistného?

Výše pojistného závisí na výši pojistné částky; stanovené výši limitu pojistného plnění; výši sjednané spoluúčasti; míře rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se nemovitost nachází.