Proč si sjednávat doplňkové připojištění?

Pokud se nemovitost nenachází v záplavové oblasti, je možné využít pojištění na rizika povodně a záplavy. Nachází-li se ovšem objekt v záplavové oblasti, ve které v posledních několika letech byla opakovaně „velká voda“, tato skutečnost může mít vliv na výši pojistného, v některých případech i sjednání pojištění s výlukou pojistného nebezpečí povodeň - záplava. Důvodem je, že pojištění slouží jako ochrana proti nahodilým událostem a ne jako pokrytí pravidelně se opakujících jevů.