Stavební montáž: novinka v pojištění staveb od České pojišťovny

16.3.2017
ČP pojištění nemovitosti

Novinka na pojistném trhu v rámci retailového pojištění majetku. V rámci pojištění staveb nabízíme u ČP připojištění škod způsobených zhotovitelem (odbornou stavební firmou) na pojištěné nemovitosti během její výstavby, rekonstrukce nebo přestavby. Z pojištění bude možné hradit škody na stavebních konstrukcích, které nebyly předmětem zakázky zhotovitele způsobené vadně provedenou prací, použitím vadného materiálu, chybným technologickým postupem zhotovitele, srážkovou vodou za předpokladu, že byla provedena maximální opatření k zabránění vzniku takové škody nebo nedbalostí zhotovitele. Díky tomuto připojištění nebudou muset naši klienti řešit, zda má stavebník nebo řemeslník sjednáno pojištění odpovědnosti, zda bude ochoten uhradit jím způsobené škody na stávajících součástech nemovitosti.