Proti jakým rizikům jsem pojištěním nemovitosti chráněn?

Základní pojištění se zpravidla vztahuje na škody způsobené:

  • požár, výbuch, úder blesku
  • vichřice, krupobití
  • pád stromů nebo stožárů
  • tíha sněhu nebo námrazy
  • voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
  • zemětřesení
  • odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus)