Průzkum pojišťovny AXA: 7 lidí z 10 nesouhlasí s posunutím odchodu do důchodu

Penzijní připojištění AXA

Pracující Češi mají odejít do důchodu ve věku 64 let, ale celých 70% lidí vyjadřuje nesouhlas se zvýšením hraničního důchodového věku. Ideálním věkem k odchodu do důchodu pro ně je 58 let. Pro 93 % pracovně aktivních obyvatel České republiky je důchod spojen s nutností být na něj finančně připraven a celých 66 % lidí ho vnímá jako počátek finančních problémů a omezení. To je pravděpodobně důvodem, proč Češi patří k národům, které se na odchod do důchody nejvíce finančně připravují (chová se tak 75 % pracujících). Navzdory tomu většina lidí v produktivním věku nemá ponětí o tom, jak vysoký bude jejich příjem po odchodu do důchodu. Tento poznatek vyplývá z průzkumu AXA Retirement Scope 2010.

„Češi mají s důchodem spojeny především pozitivní asociace. Například 86 % pracujících a 85 % důchodců vnímá toto životní období jako dobrou příležitost pro častější setkávání se s přáteli. Pracující ale úplně nejčastěji – v 93 % - v souvislosti s odchodem do důchodu zmiňovali nutnost finanční přípravy a tři čtvrtiny už se také skutečně připravují. V tom jsou Češi mnohem aktivnější než lidé v jiných evropských zemích,“ uvedl Mojmír Boucník, viceprezident Asociace penzijních fondů ČR a finanční ředitel skupiny AXA pro ČR a SR.

Důchodový věk

Ekonomicky aktivní lidé si uvědomují, že budou pracovat do vyššího věku než jejich rodiče, tato představa se jim však většinou nelíbí. Pracující Češi realisticky očekávají, že do penze odejdou v průměru v 64 letech, mladší respondenti (do 34 let) a muži dokonce odhadují, že budou pracovat až do 66 let. Tato situace se však výrazně liší od toho, jak by si lidé představovali svůj odchod do důchodu, pokud by se mohli sami rozhodnout. Ideálně by totiž chtěli pracovat jen do 58 let. Není tedy překvapivé, že s postupným navyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu valná většina (70 %) nesouhlasí.

Důchod a finanční problémy

Přibližně dvě třetiny pracujících i důchodců se v ČR domnívá, že s odchodem do důchodu začínají finanční problémy či omezení. Češi jsou v tomto mnohem pesimističtější než lidé v západní Evropě, kde tento názor sdílí asi polovina populace. Naopak mnohem častější než v ČR jsou tyto názory v Maďarsku, Polsku i na Slovensku, kde důchod s finančními problémy spojuje kolem 75 % procent lidí.

Podobné dělení Evropy na optimistický západ a pesimistický východ platí i při dotazech na osobní očekávání týkající se budoucího příjmu v důchodu a také spokojenost současných důchodců. Zatímco v ČR čeká dostačující příjem v důchodu jen 35 % pracujících, v západní Evropě je to v průměru o 18 procentních bodů více. Podobný rozdíl lze zaznamenat i současných důchodců, z nichž v ČR považuje své příjmy za dostačující 46 %, zatímco v západoevropských zemích 57 %.

Češi se tedy domnívají, že budou mít v důchodu nedostatečné příjmy, přitom však nevědí, jak konkrétně budou tyto příjmy vypadat. Česká republika patří mezi země s největším podílem pracujících lidí, kteří vůbec neznají výši svých budoucích příjmů v důchodu. Odpovědělo tak 78 % respondentů v ČR, zatímco například v Německu trpí podobnou nejistotou jen 38 % lidí.

Příprava na důchod

Češi se na důchod připravují velmi aktivně jak v porovnání s postkomunistickými zeměmi, tak i se západní Evropou. Zatímco v ČR se připravuje 74 % lidí v produktivním věku, průměr v západní Evropě je pouze 42 %. V ČR je v tomto směru také zcela zřejmá výrazná generační změna, protože v generaci dnešních penzistů se na odchod do důchodu připravovalo jen 46 % respondentů.

„Češi jsou si vědomi toho, že penzijní systém se potýká s velkými problémy, mnoho z nich se na důchod připravuje a nespoléhá pouze na státní systém důchodového zabezpečení. To je dobrý základ pro připravovanou důchodovou reformu, která by měla směřovat k tomu, aby byli lidé motivováni zejména ke spoření vyšších částek,“ uzavřel Mojmír Boucník.

AXA Retirement Scope 2010 je mezinárodní průzkum AXA Group, který zkoumá vnímání důchodového věku z pohledu pracujících lidí i současných důchodců. Sběr dat proběhl kromě ČR ještě v dalších 25 zemích světa. V ČR byl průzkum AXA Retirement Scope realizován podruhé (poprvé v roce 2008), a to na reprezentativním vzorku 500 pracujících osob a 501 důchodců. Celosvětově jde již o pátý průzkum světové finanční skupiny AXA Group na toto téma.