Časté dotazy | Penzijní připojištění

Je penzijní fond zabezpečený proti úpadku?

V zákoně o penzijním připojištění jsou přesně definovaná pravidla kam a v jakém možném rozložení finančních prostředků mohou penzijní fondy investovat. Na investování dohlíží ČNB a MF.

Dostali jste se do tíživé finanční situace a nemáte prostředky na Vaše penzijní připojištění?

Pokud nastane tato nepříjemná situace, jsou možnosti následující:

  • Účastník penzijního fondu může požádat o změnu výše měsíčního příspěvku až na min. částku 100 Kč. měsíčně
  • Účastník penzijního fondu může požádat o přerušení placení
  • Účastník penzijního fondu může požádat o odklad placení
  • Účastník penzijního fondu může požádat o ukončení smlouvy výplatou odbytného za předpokladu, že hradil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojištění trvá min. 12 měsíců.

Je možný převod do jiného penzijního fondu?

Ano, zákon o penzijním připojištění umožňuje převod smlouvy k jinému penzijnímu fondu. Na základě žádosti o převod prostředků a souhlasu penzijního fondu, kterému mají být prostředky převedeny. Penzijní fond převádí celkové finanční prostředky vedené na osobním účtu na účet nástupnického penzijního fondu. Za převod prostředků, pokud smlouva trvá déle než 5 let se neplatí poplatek 800,-Kč.

Jak se zhodnocuje osobní účet penzijního připojištění?

Vždy jednou ročně (v první polovině roku) zveřejní penzijní fond připisované výnosy z hospodaření fondu účastníkům penzijního připojištění. Tak jako v bance, na bázi denního zůstatku osobního účtu účastníka se veškeré naspořené prostředky zhodnocují.

Jaké je zdanění výnosů z penzijního připojištění?

Vždy jednou ročně (v první polovině roku) zveřejní penzijní fond připisované výnosy z hospodaření fondu účastníkům penzijního připojištění. Tak jako v bance, na bázi denního zůstatku osobního účtu účastníka se veškeré naspořené prostředky zhodnocují.

Daní se pouze při ukončení smlouvy. Výši zdanění stanovuje daňový zákon. V současné době:

  • Odbytné - daní se 15% a to výnosy a zaměstnavatelské příspěvky zaplacené po 1.1.2000
  • Jednorázové vyrovnání – daní se 15% a to výnosy a zaměstnavatelské příspěvky zaplacené po 1.1.2000
  • Penze(výsluhová, invalidní, pozůstalostní) – daní se pouze výnosy

Kolik můžu mít penzijních připojištění?

Aktivní penzijní připojištění můžu mít pouze u jednoho penzijního fondu. U druhého můžu mít smlouvu zakonzervovanou (v případě, že to daný penzijní fond umožňuje).

Více...