Penzijní společnosti

Transformace penzijních fondů na penzijní společnosti

Penzijní společnosti vznikly přeměnou Penzijních fondů na základě zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření.

Smlouvy a prostředky klientů původních penzijních fondů byly k 1.1.2013 převedeny do Transformovaných fondů jednotlivých Penzijních společností.

Touto transformací došlo k oddělení majetku účastníků od majetku penzijních společností. Nově vznikly penzijní společnosti, které jsou pouze správci prostředků účastníků.

Účastníci v Transformovaných fondech spoří i nadále se všemi podmínkami a garancemi, za kterých smlouvu s původními penzijními fondy uzavírali.

Především je v transformovaných fondech zachována garance návratnosti vložených prostředků, výsluhová penze a pozůstalostní penze.

Do transformovaných fondů již není možné vstoupit. Jsou v nich prostředky účastníků, kteří spoří na smlouvy uzavřené do 30.11.2012.