Penzijní fond Komerční banky - zhodnocení Transformovaného fondu

14.5.2024
Penzijní fond Komerční banky

Penzijní fond Komerční banky přináší informace o zhodnocení prostředků účastníků Transformovaného fondu za rok 2023. Bylo dosaženo zhodnocení ve výši 2,11 % p. a.

V návaznosti na legislativní změny, na základě kterých nebudou od 1. 7. 2024 vypláceny státní příspěvky klientům s přiznaným starobním důchodem, se Penzijní fond KB rozhodl pro zachování tohoto benefitu do konce roku 2025 i pro klienty, kteří si převedou svoji smlouvu z jiné penzijní společnosti.

Zhodnocení Transformovaného fondu za rok 2023

Došlo k navýšení zhodnocení prostředků účastníků Transformovaného fondu oproti roku 2022, kdy činilo pouze 1,53 % p.a. Jedná se o velmi konzervativní formu spoření, kde je garantován nulový výnos. V porovnání s KB Peněžním účastnickým fondem, který je rovněž určen konzervativním klientům, jde ale o minimální zhodnocení. Tento fond dosáhl v roce 2023 zhodnocení 6,35 % p.a..

Výhodou doplňkového penzijního spoření oproti Transformovanému fondu, je možnost dosáhnout vyššího zhodnocení a nadále využívat státních příspěvků, daňových úlev i zvýhodněného příspěvku zaměstnavatele. Doplňkové penzijní spoření nabízí rovněž možnost dřívějšího odchodu do důchodu tzv. předdůchod.

Roční výpisy penzijního připojištění (Transformovaný fond)

Roční výpisy jsou rozesílány poštou a e-mailem v týdnu od 20. května 2024. Zároveň budou také ke stažení v aplikaci KB Mobilní banka, internetovém bankovnictví KB Moje banka, po přihlášení na Můj penzijní účet na www.penzekbps.cz a v aplikaci WebGarant.

Vylepšení podmínek akce „Věrnostní odměny“ pro starobní důchodce

Došlo k vylepšení a zjednodušení podmínek pro získání „Věrnostní odměny“ jako náhrady za státní příspěvek na penzijko od 1. 7. 2024 pro starobní důchodce. Všem klientům, kteří splní podmínky „Věrnostní odměny“ bude vyplacena odměna ve výši 230 Kč za každý měsíc, ve kterém splní podmínky dané akce. Za celou dobu trvání akce tak může klient získat až 4 140 Kč.

"Věrnostní odměna" bude připisována všem klientům, kteří splní následující podmínky:

  • nebude jim od 1. 7. 2024 vyplácen státní příspěvek, protože jim byl přiznán starobní důchod,
  • na svém penzijku mají nejméně 500 000 Kč (chybějící zůstatek je případně možné jednorázově doplatit),
  • měsíčně si dále spoří alespoň 300 Kč,
  • ze smlouvy není vyplácena jakákoliv penze nebo o ní není zažádáno.