Flotilové pojištění, flotila

Jde o pojištění několika vozidel najednou za zvýhodněných podmínek. Např. u České pojišťovny je možné takto pojistit již 2 a více vozidel. Ve flotilách se obvykle nenačítá bonus za bezeškodní průběh.