Registr vozidel

Je evidencí vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel. Registr vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro registraci vozidel je příslušný ten úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel trvalé bydliště, nebo sídlo. Pokud chce provozovatel zaregistrovat nové či provozované vozidlo musí mít povinné ručení sjednané ještě před vlastní návštěvou úřadu. Jediným průkazným dokladem o povinném ručení je pro registr vozidel zelená karta.