Potvrzení o bezeškodném průběhu (o bonusech)

Každá pojišťovna má ze zákona povinnost vystavit pojistníkovi na požádání ve lhůtě do 15 dní potvrzení o bonusech. Pokud si chce klient uplatnit bonusy na novou pojistnou smlouvu a snížit si tak cenu povinného ručení, musí toto potvrzení ve většině případů doložit do 2 měsíců od data počátku pojistné smlouvy.