Garanční fond ČKP

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě, kde je jeho poškození způsobenou nepojištěnou osobou (resp. vozidlem bez sjednaného povinného ručení). Garanční fond je spravován ČKP a přispívají do něj jednotlivé pojišťovny formou členských příspěvků. Členské příspěvky jsou stanovovány na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita garančního fondu ČKP (schopnost hradit splatné nároky poškozených).