Malus

Smluvní přirážka k pojistnému podle ujednání v pojistné smlouvě. Malus vzniká v okamžiku, kdy vlivem škodného průběhu klienta dojde k převýšení jeho dosavadní bonifikace. Nastane-li tento stav u klienta, pak ve výsledku zaplatí vyšší pojistné (tj. bude mít např. povinné ručení dražší oproti klientům, kteří nebourají).