Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem (tj. pojišťovnou, u které je klient pojištěn) při jeho cestách mimo trvalé bydliště včetně cest do zahraničí. Asistenční služby pomáhají řešit vzniklou situaci zejména při nehodách, kdy je nutné např. obstarat opravu poškozeného vozidla, dopravit cestujícího do hotelu po nehodě, tlumočit do rodného jazyka apod. Některé pojišťovny nabízejí k produktu povinného ručení zdarma nadstandardní či rozšířené asistence, kdy klient získává servis i v případě poruchy vozidla.