Limit pojistného plnění

Je nejvyšší hranice plnění pojistitele, které může být vyplaceno poškozenému při jedné škodné události. Ze zákona jsou tyto limity u povinného ručení stanoveny na 35 mil. pro škody na zdraví i na majetku.