Běžné pojistné

Pojistné placené pojistníkem v pravidelných splátkách za dohodnuté období a ve výši stanovené v pojistné smlouvě. Např. Když si klient sjedná povinné ručení ve výši 5000,- Kč s roční splátkou, bude běžné pojistné činit právě těchto 5000,- Kč.