AEGON Invest Live až pro 5 osob

22.6.2009
Penzijní fond AEGON

AEGON přichází se čtyřmi novinkami v rizikové složce svého produktu Invest Live 2009. Hlavní změnou je tzv. „Family“ varianta produktu, která umožňuje na jedné smlouvě pojistit až 5 osob. Dalšími novinkami jsou zajištění pro případ trvalých následků úrazu od 10 % včetně progrese, denní odškodné pro případ úrazu a možnost sjednat samostatně konstantní pojistnou částku pro případ úmrtí.

Po jarní inovaci produktu AEGON Invest & Live 2009, která byla primárně zaměřena na investiční složku se AEGON zaměřil na rizikovou složku produktu a přichází se čtyřmi klíčovými novinkami, které posílí a zvýhodní pojistnou ochranu klientů.

Zajištění více osob jedinou pojistnou smlouvou se stává stále populárnější. Není divu, když klienti takto mohou šetřit na poplatcích za finanční služby pro svou rodinu a platit je pouze jednou. AEGON nově nabízí pojištění Invest & Live až pro pět osob najednou. Jedinečností na trhu je, že se nerozlišují dospělé osoby a děti.. Pro člena rodiny, který se stará o rodinné finance, to navíc umožňuje jednoduše mít přehled o zajištění blízkých osob.

S pojištěním více osob souvisí i další novinka produktu a tou je konstantní pojistná částka pro případ úmrtí. Dosud u pojištění několika osob nebylo možné pojistit pro případ smrti více pojištěných osob na různé pojistné částky. Předpokládalo se, že pojistník je hlavním živitelem rodiny, a tudíž výpadek jeho příjmů je primárně nutné zajistit. Příjmy, které jsou pro rodinu zásadní, může mít ale i partner – například manželka pojištěného. Nemusí si proto však sjednávat vlastní pojistku. Tato novinka zajišťuje, že v případě úmrtí partnera bude rodině vyplacena klientovi na míru stanovená pojistná částka. Novinku může využít ale i sám hlavní pojištěný, pokud potřebuje z nějakého důvodu zvýšit pojistnou ochranu své rodiny na vyšší částku, než mu nabízí hodnota jeho prostředků nakumulovaných na pojistce. Pojištění lze sjednat na dobu odlišnou než je trvání celého pojištění.

Další změnou je připojištění trvalých následků úrazu od 10 % s progresí, toto populární řešení přebírá AEGON z jiného svého rodinného pojištění (AEGON Open), kdy za velmi přijatelné pojistné lze zajistit klienta až na 6.000.000 Kč při 100% invaliditě. Velmi vítané je, že u tohoto rizika zpravidla nezkoumáme zdravotní stav.

V neposlední řadě je nutné zmínit další nové připojištění a to denní odškodné při úrazu. Nové připojištění Denní odškodné a Denní odškodné PLUS není vázáno na sjednání jiných pojištění. Ve smluvních podmínkách je zakotveno, že u Denního odškodného při případné pojistné události, dostává klient odškodnění ihned. Již nemusí čekat do doby vyléčení. Pojišťovna také nevyžaduje předložení neschopenky.

„Z našich výzkumů vyplývá, že přes 30 % klientů má zájem pojistit více osob na jednu smlouvu. Proto jsme se rozhodli s jedním z našich klíčových partnerů společností Partners přivést na trh tyto inovace. Jestliže klient využije možnosti pojistit více osob na jedné smlouvě, pak se díky ušetřeným poplatkům dále sníží nákladovost Invest & Live a produkt si upevní své vedoucí místo v žebříčku nízkonákladových pojištění.“ říká Ondřej Poul, senior produktový manažer AEGON Pojišťovny.

Produkt Invest & Live kromě svých pojistných parametrů chce poskytovat klientům a potažmo poradcům komfort při sjednávání. Napomoci tomu má například možnost sepsat smlouvu na elektronickém formuláři, který sjednání výrazně urychluje a zjednodušuje. Poradci mají k dispozici jednoduchý modelační software, prostřednictvím kterého mohou klientům ukázat celý průběh pojištění. O průběhu zpracování smlouvy je poradce průběžně informován jak prostřednictvím internetu nebo SMS.