AEGON Penzijní fond připíše klientům za rok 2008 3,5 %

18.5.2009
Penzijní fond AEGON

Klienti penzijního fondu AEGON získají za rok 2008 zhodnocení svých prostředků ve výši 3,5 %. Vedení penzijního fondu očekává, že se bude jednat o jeden z nejvyšších připsaných výnosů na trhu. AEGON je nejmladším penzijním fondem na trhu, který vznikl v červnu roku 2007. Ke konci roku 2008 měl fond přes 44 tisíc klientů, kterým spravoval prostředky v celkové výši 581 mil. Kč.

Valná hromada penzijního fondu AEGON, která se konala 14. 5. 2009, schválila připsaný výnos ve výši 3,5 %. Celkový počet klientů, pro které žádal penzijní fond státní příspěvek, se ke konci roku 2008 vyšplhal na 44 tisíc a vzrostl oproti konci roku 2007 víc jak trojnásobně. Výše příspěvků účastníků včetně připsaných výnosů pak k 31. 12. 2008 činila více jak dvanáctinásobek své vlastní hodnoty ke konci roku 2007 a to 581 mil. Kč.

Dosažené obchodní výsledky přinesly významný nárůst objemu spravovaných aktiv, který se tak meziročně zvýšil ze 121,3 na 680,0 mil. Kč. Hospodářským výsledkem za rok 2008 je ztráta ve výši -48,9 mil. Kč. Ztráta je daná vyššími počátečními investicemi a bude včetně připsaného výnosu hrazena ze zdrojů akcionářů.

Vladimír Bezděk, generální ředitel fondu k dosaženým výsledkům doplňuje: „Náš fond vznikl o více jak 10 let později než ostatní fondy v ČR, což není lehká pozice. Přesto jsme si na trhu dokázali vytvořit svůj prostor a oslovit nové zákazníky, kteří dosud penzijní připojištění nevyužívali. 60 % klientů jsou noví účastníci penzijního připojištění. Díky cíleně nastaveným bonusům máme atraktivní produkt i pro mladší generaci. Přes 40 % klientů je ve věku do 29 let a 70 % klientů je mladší 40ti let.“

Penzijní fond AEGON nabízí 2% motivační prémii, připisovanou nad rámec zhodnocení, která náleží těm účastníkům, jejichž součet příspěvků, včetně převedených prostředků, za dobu prvních 12 měsíců spoření dosáhne nejméně 1,5 násobku průměrné měsíční mzdy podle aktuálních statistik ČSÚ. To znamená, že klienti, kteří se v průběhu letošního roku kvalifikují na tuto prémii, dosáhnou zhodnocení svých prostředků vložených za rok 2008 ve výši 5,5 %, což výrazně převyšuje zhodnocení připisované klientům ostatních penzijních fondů. Dále je v penzijním plánu zakotven bonus pro klienty, kteří si na penzijní připojištění spoří déle jak pět let.

Za rok 2007 připsal AEGON svým klientům nejvyšší zhodnocení na trhu ve výši 4,5 %.