Nejvyššího zhodnocení na trhu, 4,5 %, dosáhl za rok 2007 PF AEGON

3.6.2008
Penzijní fond AEGON

Klienti penzijního fondu AEGON získají za rok 2007 nejvyšší zhodnocení na trhu penzijního připojištění ve výši 4,5 %. Rozhodla o tom valná hromada společnosti v pátek 13. 6. 2008. AEGON je nejmladším penzijním fondem na trhu, který vznikl loni v červnu.

Valná hromada penzijního fondu AEGON se shodou okolností konala dva dny před výročím získání licence od ČNB. Za první rok své existence získal tento fond více než 30 tisíc klientů s celkovým objemem spravovaných prostředků ve výši více jak 230 mil Kč. Ze 70 % se jedná o nové účastníky penzijního připojištění.

Vladimír Bezděk, generální ředitel AEGON Penzijní fond, a.s., o strategii fondu říká: „Fondy na českém trhu vznikaly hromadně v letech 1994 až 1996. Od té doby se trh pouze konsolidoval. Pokud jsme chtěli vstoupit na trh jako úplně nový fond po více jak 10 letech, museli jsme přijít s něčím odlišným, co by zaujalo dosud neoslovené klienty. Soustředili jsme se na největší handicapy penzijního připojištění, kterými jsou nízké příspěvky účastníků a krátká doba spoření. Přímo do penzijního plánu jsme proto zakotvili dvě odlišnosti, které nikdo jiný nenabízí.“

.Jedná se o 2% prémii akcionáře, připisovanou nad rámec zhodnocení, která náleží těm účastníkům, jejichž součet příspěvků, včetně převedených prostředků, za dobu prvních 12 měsíců spoření dosáhne nejméně 1,5 násobku průměrné měsíční mzdy (v současné době cca 32.500 Kč). To znamená, že klienti, kteří se v průběhu letošního roku kvalifikují na tuto prémii, dosáhnou zhodnocení svých prostředků vložených v roce 2007 ve výši 6,5 %, což výrazně převyšuje zhodnocení připisované klientům ostatních penzijních fondů. Dále je v penzijním plánu zakotven bonus pro klienty, kteří si na penzijní připojištění spoří déle jak pět let.

Výsledky za rok 2007 byly ovlivněny vyššími počátečními investicemi na založení fondu. Hospodaření společnosti skončilo se ztrátou 18,5 mil Kč, která byla uhrazena ze zdrojů akcionářů. K 31.12.2007 evidoval penzijní fond AEGON 11 022 klientů s celkovým prostředky účastníků ve výši 39,7 milionů Kč.