AEGON Penzijní fond připíše za rok 2010 klientům 2,11 %

10.6.2011
Penzijní fond AEGON

AEGON Penzijní fond oznámil zhodnocení za rok 2010 ve výši 2,11 %. Jedná se o zhodnocení srovnatelné s rokem 2009, které je konkurenceschopné na trhu. Poprvé část klientů splnila podmínky pro přiznání výnosového bonusu ve výši 0,3 %. Části klientů splňujících podmínky pro připsání motivační prémie byly připsány za rok 2010 ke schválenému zhodnocení další 2 % výnosu odpovídající této prémii.

Klienti splňující podmínky penzijního plánu získali navíc výnosový bonus ve výši 0,3 %. Proto klienti, jejichž celková pojištěná doba dosáhla 5 let, z toho 3 roky u AEGON Penzijního fondu, a.s. získávají celkové zhodnocení ve výši 2,41 %, což je jedno z nejlepších na trhu.

Podle oficiálních dat zveřejněných MFČR dosáhl v uplynulém roce AEGON PF počtu 116 444 klientů. Objem prostředků na účtech klientů se k 31. 12. 2010 vyšplhal na 3,695 mld. Kč, což představuje nárůst o 72%.

Výsledek hospodaření penzijního fondu za rok 2010 je poprvé kladný a dosáhl výše 52,6 mil. Kč. Dosažený zisk převýšil plánovaný, a to zejména díky pokračujícím pozitivním obchodním výsledkům, vhodně zvolené investiční strategii a kontinuální kontrole nákladů zavedené od vzniku společnosti.