Nizozemská vláda nominovala dva zástupce do dozorčí rady AEGON

12.11.2008
Penzijní fond AEGON

V těchto dnech jmenovala nizozemská vláda dva zástupce do dozorčí rady koncernu AEGON. Jmenování byli Arthur Docters van Leeuwen, ředitel Holandského finančního centra (Holland Financial Centre), a Karla Peijs, guvernérka nizozemské provincie Zeeland (Queen´s Commissioner for the Province of Zeeland).

Na tomto kroku se nizozemská vláda dohodla s AEGONem minulý týden, poté co uzavřeli dohodu o kapitálovém posílení společnosti. AEGON tyto nominace vítá, protože byly navrhnuty po vzájemné dohodě.

Paní Peijs již je členem dozorčí rady AEGON, pan Docters van Leeuwen pro začátek bude v dozorčí radě působit jako pozorovatel. Jeho jmenování bude předloženo na sválení akcionářům AEGON na jejich příští výroční valné hromadě, tedy v dubnu 2009.

Arthur Docters van Leeuwen, nizozemský rodák, působil v několika různých funkcích na Nizozemském ministerstvu vnitra a ministerstvu financí. Před tím, než byl v roce 1999 jmenován šéfem nizozemského úřadu pro dohled na finančními trhy AFM, byl řadu let ředitelem Nizozemské bezpečnostní služby a prezidentem Nizozemské vrchní prokuratury (Dutch Council of Attorneys General). Pan Docters van Leeuwen má dlouhodobé zkušenosti z oblasti dohledu a regulace finančních služeb jak v Nizozemí, tak ve zbytku Evropy.

Karla Peijs, také nizozemská rodačka, byla jmenována do dozorčí rady AEGON v roce 2007 stejnou funkci zastávala také v letech 1992 až 2003. Působila také jako člen Evropského Parlamentu a byla ministryní dopravy, veřejných prací a správy vod (Minister for Transport, Public Works and Water Management) v nizozemské vládě. Je členem poradní komise pro odměňování (Compensation committee) dozorčí rady AEGON.