Allianz penzijnímu fondu roste počet klientů

8.2.2011
Penzijní fond Allianz

Z předběžných výsledků Allianz penzijního fondu vyplývá, že v roce 2010 vytvořil zisk ve výši 309,75 milionů korun, což je oproti roku 2009 téměř čtvrtinový nárůst. Další vzestup zaznamenal i v počtu klientů, a to o téměř 15 procent - dnes má více než 164 tisíc účastníků a meziročně v tomto parametru roste čtyřikrát rychleji, než celý trh. Na více než 51 tisíc smluv pak přispívá pojištěným jejich zaměstnavatel.

„Také díky těmto optimistickým číslům budeme moci i za minulý rok připsat klientům penzijního fondu stejně vysoké zhodnocení jako v předcházejících letech, nejméně 3 %,“ uvádí Petr Poncar, předseda představenstva Allianz penzijního fondu. “Kromě toho jsme jim na letošní rok připravili i další zajímavé nabídky. Dobrou zprávou je, že si mohou vybrat až polovinu naspořené částky ve formě výsluhové penze i dvakrát za dobu trvání pojištění a ke smlouvám uzavřeným v letošním roce nabízíme klientům navíc pojištění závažných úrazů na dva roky hrazené z nákladů fondu,“ dodává Poncar.

Podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí přispívalo loni na penzijní připojištění podle kolektivních smluv o téměř 2 % tuzemských podniků méně než o rok dřív. Výše průměrného měsíčního příspěvku zaměstnavatele však loni vzrostla na skoro 460 Kč, ale velmi se liší obor od oboru. „Klienti Allianz penzijního fondu mají v tomto ohledu výhodu, protože pracují v rezortech, jichž se ekonomická krize nedotkla vůbec, nebo jen okrajově. Počet účastníků, kterým přispívá zaměstnavatel do Allianz penzijního fondu vzrostl o více než 12 % a průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatelů patří mezi nejvyšší na trhu,“ doplňuje Petr Poncar.

A jaký je nejběžnější klient Allianz penzijního fondu? Je mu 45 let – tento obvyklý věk se v uplynulých třech letech nezměnil, každý měsíc na penzijní připojištění přispívá obvykle 509 korun a tato částka se za stejné období zvýšila jen nepatrně – o 16 Kč. O třetinu se zvýšil počet účastníků, kteří do penzijního připojištění ukládají peníze formou mimořádných vkladů, třeba na konci roku z odměn či financí, které uspořili. Mimořádnými úložkami tak často dorovnávají částku potřebnou k maximální daňovým úlevám.

Penzijní připojištění u nás existuje 15 let a bude existovat i po důchodové reformě. A ať už zůstane pojištěním povinným nebo nepovinným, veškeré jeho výhody zůstanou zachovány, takže klienti nemusejí mít klienti žádné obavy do něho investovat. „Fond vždy naplňoval spíše konzervativní investiční strategii, která byla klíčem jeho úspěchu zejména v posledních několika letech. Uplatňování této strategie navíc dalo nově i velmi solidní základ a prostor pro takové investice, které v budoucnu dále zvýší výnosový potenciál vložených prostředků,“ uzavírá Petr Poncar.

Úložky do penzijní připojištění patří mezi nejbezpečnější investice na stáří, protože jsou přes konzervativní investování výhodně zhodnocovány a navíc jsou pod trojím dohledem: České národní banky, která dohlíží na finanční stabilitu fondu, Ministerstva financí ČR, které kontroluje poskytování státního příspěvku a depozitáře, který na denní bázi monitoruje fungování penzijního fondu.