V prvním pololetí 2009 penzijní fond Allianz zvýšil počet klentů i zisk

11.8.2009
Penzijní připojištění Allianz

Allianz penzijní fond v I. pololetí 2009 hospodařil se ziskem 119 milionů Kč, což je o 10,9 % více než ve stejném období roku 2008. Počet účastníků meziročně vzrostl o 12,5 % na 133 tisíc a objem prostředků ve správě vzrostl na 7,3 mld. Kč, což je meziročně o 12 % více.

„Dlouhodobě velmi dobré výsledky jsou pozitivně vnímány jak našimi klienty, tak i novými zájemci. Přibývají klienti, kteří se rozhodli uzavřít si nové penzijní připojištění právě s Allianz penzijním fondem, přecházejí k nám také klienti z jiných penzijních fondů. Ke sjednání penzijního připojištění využívají všech námi nabízených typů distribuce: pojišťovacích poradců, makléřů i internetu,“ řekl předseda představenstva Allianz penzijního fondu Petr Poncar.

Allianz penzijní fond má jeden z nejnižších věkových průměrů na českém trhu, který činí 45 let. Průměrná výše měsíčního příspěvku účastníků dosáhla v I. pololetí 2009 výše 494 Kč, průměrná výše měsíčního příspěvku zaměstnavatelů je 864 Kč. Průměrný meziroční měsíční příspěvek účastníků zaznamenal mírný nárůst, především se ale zvýšila průměrná výše měsíčního příspěvku zaměstnavatelů, a to o 38,5 %.

„Penzijní připojištění dnes patří k nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitům,“ komentuje tento vývoj Petr Poncar.

Navzdory přetrvávající finanční krizi a ekonomické recesi o penzijním připojištění Allianz penzijní fond nezaznamenává úbytek účastníků. Portfolio klientů, ať už retailových či korporátních, zůstává stabilní a bez výpadků.

Allianz penzijní fond s předstihem plně implementoval veškeré požadavky novely zákona o penzijním připojištění. Dlouhodobě a bez nutnosti zásahů akcionáře naplňuje všechny požadavky kapitálové přiměřenosti. Podle Petra Poncara novela přináší do penzijního připojištění větší transparentnost a tím i lepší možnosti správně zvolit penzijní fond. Nepředpokládá ale, že by novela výrazně ovlivnila vývoj tohoto sektoru:

„Podle našich analýz se klienti pro Allianz penzijní fond už dávno rozhodují podle správných kritérií. Spíše než o časově omezené marketingové akce a různé typy bonusů se zajímají o finanční ukazatele penzijního fondu, jeho finanční zdraví a stabilitu. Vzhledem k tomu, že nám své finanční prostředky svěřují často i na několik desítek let, mají na jejich volbu vliv především naše dlouhodobé výsledky hospodaření, nízká nákladovost a tím pádem i lepší zhodnocení vložených prostředků. Podle mého názoru ani nově zavedený jednorázový poplatek za přechod k jinému penzijnímu fondu rozhodování klientů příliš neovlivní.“

Allianz penzijní fond očekává, že i ve II. pololetí 2009 bude pokračovat v organickém růstu a dosahovat pozitivních výsledků hospodaření.

Allianz penzijní fond je jedním z nejúspěšnějších penzijních fondů na českém trhu. V roce 2008 vytvořil celou třetinu celkového zisku segmentu penzijního připojištění. V lednu letošního roku ocenila veřejnost AZPF oceněním Zlatý Měšec 2009.