Allianz penzijní fond v roce 2008 hospodařil se ziskem 220 mil. Kč

17.3.2009
Penzijní fond Allianz

Allianz penzijní fond vytvořil v roce 2008 zisk ve výši 220 milionů Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 9,4 %. Počet účastníků vzrostl na 123 tisíc (+ 6,3 %) a objem prostředků ve správě vzrostl o 11 % na 6,7 mld. Kč.

Allianz penzijní fond má jeden z nejnižších věkových průměrů účastníků (45 let). Meziročně se zvýšil průměrný měsíční příspěvek na účastníka (o 1,65 % na současných 493 Kč). O 9,8 % vzrostl i počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele, kterých je nyní v portfoliu fondu 39 128. Zvýšila se i průměrná výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele, a to na současných 717 Kč.

Předseda představenstva Allianz penzijního fondu komentuje výsledek roku 2008 slovy:
„Rok 2008, navzdory turbulencím a nejistotě vládnoucí na finančních trzích, považuji za velmi úspěšný. Allianz penzijní fond vytvořil celou třetinu celkového zisku segmentu penzijního připojištění na českém trhu. Tento zisk umožnila naše dlouhodobá, poměrně konzervativní investiční strategie zaměřená na udržitelný a stabilní růst. Dosáhli jsme ho ale také díky tomu, že máme dlouhodobě jedno z nejnižších nákladových procent mezi penzijními fondy – finanční výnosy prostě nespotřebováváme a zhodnocujeme jimi konta účastníků. Allianz penzijní fond má jasnou strategii pro rok 2009 – přinášet i v těchto těžkých ekonomických podmínkách a tvrdé konkurenci vysoké zhodnocení prostředků na úrovni loňského roku a kvalitní servis všem klientům.“

V roce 2008 prošel Allianz penzijní fond výraznou restrukturalizací interních procesů s cílem zvýšit jejich efektivitu. O efektivním hospodaření i procesech svědčí mimo jiné i skutečnost, že od roku 2004 Allianz penzijní fond – přes nárůst počtu klientů i objemu prostředků ve správě – nenavyšoval počet zaměstnanců.