Allianz PF: Očekáváme nadstandardní zhodnocení za rok 2010

15.11.2010
Penzijní fond Allianz

Allianz penzijní fond vykázal za prvních devět měsíců letošního roku zisk ve výši 221 milionů korun, což je o 18 procent více, než za stejné období roku 2009. Počet jeho klientů se v tomto období zvýšil o 13 procent a dosáhl téměř 156 tisíc. Vzhledem k dobrým obchodním výsledkům penzijního fondu očekává v roce 2010 nadstandardní zhodnocení. Vloni svým klientům připsal 3 procenta. Letos činila hodnota aktiv ve správě Allianz penzijního fondu více než 10 miliard korun a jejich meziroční růst dosáhl 30 procent. Allianz penzijní fond má rovněž jedny z nejnižších provozních nákladů na trhu.

„Současná výkonnost je příslibem pro vysoké zhodnocení i v roce letošním,“ řekl předseda představenstva Allianz penzijního fondu Petr Poncar. „Těžiště úspěchu fondu spočívá především v jeho investiční strategii, která je nastavená tak, aby v krátkém období buďto vůbec nepodléhala výkyvům kapitálových trhů a nebo je dokázala vstřebat,“ dodal Poncar.

Allianz penzijní fond předešel prudkým poklesům cen akcií jejich úplným prodejem už v roce 2007. V té době navíc omezil i další riziková aktiva a zaměřil se především na investice do státních dluhopisů. Optimálním řízením portfolia se Allianz penzijnímu fondu daří dosahovat relativně vysokého zhodnocení, a to bez vlivu na jeho kapitálovou pozici. Pozitivní výhled na investice do rizikovějších aktiv a dividendový výnos akcií vedl fond v letošním roce k jejich opětovnému mírnému navýšení. Aktuální vývoj kapitálových trhů potvrzuje správné nastavení strategie i v roce 2010. Již nikdo dnes nepochybuje o tom, že soukromé penzijní připojištění se stane jedním z klíčových zdrojů finančních příjmů pro lidi, kteří nebudou chtít snižovat svoji životní úroveň ani v důchodu.