Účastník penzijního připojištění

Do systému penzijního připojištění účastník vstupuje uzavřením smlouvy o penzijním připojištění. Uzavřením smlouvy se účastník zavazuje přispívat do systému pravidelnými sjednanými splátkami anebo mimořádnými úložkami. Účastník musí být starší 18 let. Jedná se o účelové spoření, kdy na osobní účet účastníka může přispívat i třetí osoba anebo zaměstnavatel. Po splnění podmínek penzijního plánu a podmínek stanovených zákonem vzniká účastníkovi nárok na poskytnutí státního příspěvku. Cílová částka se skládá z úložek účastníka zaslaných na účet penzijního připojištění, třetí osoby (obvykle zaměstnavatele), státní podpory, úroků ze zaslaných úložek a ze státní podpory.