Penzijní fond

Funkcí penzijního fondu je vytvořit podmínky pro to, aby mohl být účastníkovi zvýšen jeho příjem v poproduktivním věku nad úroveň důchodu ze státního důchodového pojištění o prostředky, které mu po splnění stanovených podmínek bude vyplácet právě penzijní fond. Prostředky na účtu účastníka u penzijního fondu jsou vytvářeny jeho pravidelnými úložkami, případně třetími osobami či zaměstnavatelem. K těmto příspěvkům jsou pravidelně připisovány státní příspěvky a veškeré prostředky na účtu jsou zhodnocovány podíly na výsledcích hospodaření penzijního fondu.

Činnost penzijních fondů jakožto finančních institucí tedy nejprve spočívá v příjímání příspěvků – přesněji řečeno peněžních vkladů od 100 Kč výše – od účastníků, třetí osoby, zaměstnavatele, dále ve zprostředkování státní podpory a konečně ve výplatě dávek z penzijního připojištění.