Asociace penzijních fondů ČR APF CR

Asociace penzijních fondů České republiky (dále jen APF ČR) byla založena 25. 6. 1996, jako dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, zejména penzijních fondů. V současné době sdružuje 11 penzijních fondů, což jsou všechny penzijní fondy aktivní na finančním trhu České republiky a dva přidružené členy, kterým je KMPG Česká republika, s.r.o a Deloitte Advisory, s.r.o.

Předmětem činnosti APF ČR je především koordinování, zastupování, hájení a prosazování společných zájmů svých členů, propagování penzijního připojištění, působí jako poradenské a informační centrum, zabývá se připomínkováním legislativních návrhů, které se týkají penzijních fondů a penzijního připojištění. Ve snaze pokrýt všechny oblasti své činnosti APF ČR zřídila sekci informatiky, provozní správy fondů, legislativy, ekonomiky, etiky, pojistné matematiky, aktivit vnějších vztahů a důchodové reformy. APF ČR dlouhodobě neformálně vykonává i funkci „tichého“ regulátora sektoru, především prostřednictvím Kodexu etiky. Prezidentem APF ČR je ing. Jiří Rusnok.