Daňové povinnosti a úlevy

Pro režim fungování penzijních fondů je neméně důležité daňové prostředí, ve kterém se pohybují. Především je třeba průběžně sledovat důsledky častých novel zákona č. 586/1992 o dani z příjmu, kde jsou definovány především daňové povinnosti penzijních fondů a z toho plynoucí daňové důsledky při výplatě nároků z penzijního připojištění (srážková daň z výnosů, případně zaměstnaneckých příspěvků), dále pak daňové úspory z penzijního připojištění pro účastníky, zaměstnance a zaměstnavatele.