Zákon o penzijním připojištění

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005, zákona č.444/2005, zákona č.56/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., je základní právní normou, která upravuje vznik, zánik, průběh penzijního připojištění i nároky z něj plynoucí. Činnost penzijního fondu povoluje pouze v právní formě akciové společnosti, přičemž definuje nad rámec obchodního zákoníku specifické podmínky, kterým musí fond jako akciová společnost dále vyhovět. Vymezuje činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním a je vůči jiným zákonům v pozici nadřazen.