Státní dozor nad penzijním připojištěním

Státnímu dozoru nad penzijním připojištěním podle zákona č. 42/1994 Sb. podléhá činnost penzijního fondu a činnost depozitáře. Za dohled nad finančním trhem v České republice je nyní zodpovědná Česká národní banka. K integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB došlo k 1. 4.2006 na základě zákona 6/1993. ČNB je podle zákona č. 6/1993 Sb., část devátá 1c) o České národní bance zodpovědná za dohled nad penzijním připojištěním. Stanovuje pravidla, přesněji sekundární legislativu, která chrání stabilitu sektoru penzijního připojištění. Systematicky reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.

Agenda kontroly státního příspěvku na penzijní připojištění je v působnosti Ministerstva financí ČR (podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem). Ministerstvo financí má přímou a bezprostřední kontrolu nad touto částí výdajů státního rozpočtu, navíc dynamicky narůstající v návaznosti na růst počtu účastníků penzijního připojištění zejména v posledních třech letech.